top of page

BETALINGEN

De betalingen dienen steeds op voorhand te gebeuren via overschrijving of cash indien afgesproken.


Betaald u het huurbedrag Via overschrijving dient dit te gebeuren op volgend rekeningnummer: 

IBAN: BE38 0019 0419 4872

pas na ontvangst van de betaling is de reservering definitief

De waarborg zal cash betaald worden bij montage en na het terugbrengen van de dakkoffer (in dezelfde staat als deze meegenomen is) cash terugbetaald worden

On the Computer
betalingen: Over
bottom of page